Rybaření na Myslívském rybníce.

Rybník Myslív ležící poblíž stejnojmenné zaniklé osady je zasazen do krásného údolí kudy protéká Rybniční potok, kterým je napájen. Má protáhlý tvar a rozlohu 5 ha.

Po dlouhá léta zde prováděli rybáři z Klatovského rybářství intenzivní chov kaprů. Od roku 2016 zde provozujeme sportovní rybolov Chceme nabídnout všem slušným a  k přírodě ohleduplným rybářům, aby zde strávili svůj volný čas v nádherné  přírodě a ulovili krásné ryby, odchované v tomto rybníku, které již dorostly úctyhodných velikostí. Rybník je bohatě zarybněn kaprem, línem, štikou, jeseterem, amurem a candát.                     . ( Ryby budeme postupně dokupovat).

 

Všem rybářům, kteří přijdou navštívit rybník Myslív, přejeme krásné chvíle u vody a bohatý úlovek.

Veškeré rezervace se objednávají u správce rybníku

pana Milana Hrkala

tel.: 776 324 680

Ceník povolenek k rybolovu na rybníku Myslív

1 denní   12 hodin 400,- Kč
1 denní   24 hodin  600,- Kč
2 denní   48 hodin 900,- Kč
3 denní a více denní   (á 1 den) 350,- Kč
Děti 6 – 14 let, lov na 1 prut  (á 1 den)  pod dohledem dospělé osoby 100,- Kč
Doprovodná osoba / den 100,- Kč
   

Rybářský řád:

Pro výkon sportovního rybolovu na rybníku Myslív:

1. Doba lovu

Není nijak omezena, lov je povolen 24 hodin denně.

2. Obecné zásady chování při lovu

Lovící je při pobytu u rybníku povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Je také povinen chovat se tak, aby svým chováním neobtěžoval nebo neznepříjemňoval rybolov ostatním lovících. Po skončení rybolovu je lovící povinen uklidit místo lovu a okolí. Odpadky musí být uloženy do košů k tomu určených. S ulovenými rybami je lovící povinen zacházet šetrně dle rybářské etiky, zejména nepoškozovat ryby vláčením po lovném místu, násilným vyprošťováním háčků apod. Je zakázáno trýznění ryb ponecháním na suchu. V celém areálu rybníku je zákaz kuchání ryb.

3. Rybářské náčiní, způsoby lovu, nástrahy

Loví se na 2 pruty. Montáž prutu musí být vybavena vlascem o minimálním průměru 0,28 mm a jedním návazcem s jednoháčkem bez protihrotu. Krmítka jsou povolena. Každý rybář musí být vybaven dostatečně velkým podběrákem, mírou pro zjišťování velikosti ryb, peánem nebo vyprošťovačem háčků a navlhčenou podložkou pod ryby. Vnadit je možné ze břehu nebo po domluvě se správcem rybníku z lodi.
Je zakázáno používat srkačky, pletených šňůr mimo koncové montáže, zapůjčení, postoupení, pozměnění či jakéhokoli zneužití povolenky, chytání na jiných místech, než na určených k lovu, zaměňovat již ponechané ryby, používat samoseků, poškozovat okolní přírodu, stromy a keře.

4. Způsob nakládání s ulovenými rybami

Pokud lovící uloví menší rybu než 60 cm, ( kapr, amur ) může si ji ponechat za cenu 96,- Kč/1kg. Ostatní ryby je povinen co nejšetrnějším způsobem vrátit do vody nejpozději do 3 minut po vylovení.

5. Kontrola a dozor

Kontrolní činnost provádí správce rybníku, případně jiné pověřené osoby ve spolupráci s orgány Policie ČR, MO Kdyně. Lovící je povinen umožnit kontrolu povolenky, rybářského náčiní, nářadí, úlovků a vozidel. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně platným předpisům, jsou kontrolní orgány oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní, úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpisů. V případě nepřístojného přístupu vůči kontrolním orgánům, budou neprodleně povolány orgány policie ČR, které zjednají nápravu dle zákona č.200/1990 Sb.,§ 35, odst.1, pism. F a podle korespondující skutkové podstaty trestného činu pytláctví podle § 178 trestního zákona!

Kontaktní informace

Pension Všeruby
Všeruby 37
Všeruby u Kdyně
345 07
Česká republika
IČ:
64350967
DIČ
CZ7010173577