Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

  1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
  2. Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
  3. Při zrušení rezervace 6 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
  4. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
  5. Stornopoplatek je smluvní pokutou.